Založenie spoločnosti

 • úvodná konzultácia
 • poradenstvo v oblasti predmetov podnikania
 • vypracovanie zakladateľskej listiny a spoločenskej zmluvy
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • vypracovanie povinných príloh k zápisu spoločnosti
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis do obchodného registra
 • ohlásenie živnosti
 • preberanie živnostenských listov
 • preberanie výpisu z obchodného registra
 • konzultácie ku zmenám v obchodnom registri
 • spracovanie dokumentov pre zápis zmien spoločnosti v obchodnom registri
 • podanie návrhu na zápis zmeny v obchodnom registri

 

Vlastníme :

 

 • Zaručený elektronický podpis