Podnikateľské poradenstvo

  • všeobecné poradenstvo v oblasti interných procesov
  • všeobecné poradenstvo v oblasti financovania
  • vypracovanie podnikateľských zámerov
  • návrh a realizácia webovej prezentácie