Účtovníctvo

 • vedenie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov
 • administratívna podpora účtovníctva
 • zostavenie odpisového plánu
 • zostavenie výkazu peňažných tokov
 • vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania
 • zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
 • spracovanie zápisnice z valného zhromaždenia
 • ukladanie účtovných závierok do Zbierky listín elektronickou formou

 

 • jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov
 • administratívna podpora účtovníctva
 • spracovanie odpisového plánu
 • spracovanie daňového priznania

 

Vlastníme:

 

 • Informačný systém MRP

 

Máme skúsenosti s rôznymi ekonomickými systémami (od spol. Softip, SAP, Pohoda)