Mzdy

 • Spracovanie komplexnej personálnej a mzdovej agendy do 600 zamestnancov:
  • registrácia zamestnávateľa
  • registrácia zamestnancov
  • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd
  • spracovanie dochádzky
  • spracovanie miezd a odvodov
  • elektronická komunikácia so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a finančnou správou, zasielanie výkazov
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
  • štatistické výkazy
  • vystavenie potvrdení pre zamestnancov

 

Vlastníme :

 

 • Informačný systém MRP

Máme skúsenosti s rôznymi mzdovými systémami (od spol. Softip)