Daňové poradenstvo

 • dane z príjmov
 • daň z pridanej hodnoty
 • spotrebné dane
 • majetkové dane
 • medzinárodné zdaňovanie
 • daňová optimalizácia
 • daňový audít
 • spracovanie daňových priznaní pre podnikateľské aj nepodnikateľské subjekty

 

Vlastníme:

 • Informačný systém ASPI
 • Vlastníme licenciu IS SKDP Baltazár
 • Informačný pre finančný analýzu