Služby

Naša spoločnosť EKOMA SK poskytuje komplexné služby v oblasti daňového poradenstva, účtovníctva, vedenia miezd a vedenia agendy.