Linky

Finančná správa    www.financnasprava.sk

Ministerstvo  financií  SR    www.finance.gov.sk

Ministerstvo  spravodlivosti SR   www.justice.gov.sk

Obchodný register   www.orsr.sk

Živnostenský register   www.zrsr.sk

Sociálna poisťovňa    www.socpoist.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa   www.vszp.sk

Zdravotná poisťovňa  Dôvera    www.dovera.sk

Zdravotná poisťovňa  Union   www.unionzp.sk

Slovenská komora daňových poradcov    www.skdp.sk

Slovenská komora  audítorov    www.skau.sk

Slovenská advokátska komora   www.sak.sk

Správa pohľadávok  www.safinv.skwww.b4b-inkaso.sk

Poradca podnikateľa  www.poradca.sk

Týždenník  Trend     www.etrend.sk

Hospodárske noviny   www.hnx.sk

Poradenstvo – Porada     www.porada.sk

Dlžník      www.dlznik.sk