Kto sme ?

Sme  spoločnosť ponúkajúca  služby  v oblasti  daňového poradenstva, účtovníctva,   podnikateľského poradenstva, mzdovej  agendy a  komplexnej administratívnej  agendy  pre malé a stredné  spoločnosti. Všetky  služby  vykonávame  v súlade s platnou  legislatívou.

Členovia  tímu majú  dlhoročné skúsenosti v oblasti ponúkaných  služieb.  Svojich klientov  pozorne  počúvame a  následne sa snažíme nájsť  optimálne  riešenia pre  ich požiadavky.

Ponúkané  služby  vykonávame  priamo  u  zákazníka  alebo vo vlastných  priestorov.  Využívame   informačné  systémy  tak   klienta ako aj vlastné.  So zákazníkmi  komunikujeme  v  slovenčine aj v angličtine.

...... naším  ziskom  je spokojný  zákazník